Kontrakt

 

KONTRAKT

 

ZAWIERANY Z RODZICAMI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH


DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 136 W ZSO 35


W KRAKOWIE


 1. Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielkami dokonywane są bez obecności dzieci.

 2. Staramy się  we wszystkich sytuacjach stosować zasadę bezwyjątkowości.

 3. Znamy i respektujemy obowiązujący w Przedszkolu ROZKŁAD DNIA.

 4. Rodzice angażują się w życie Przedszkola w stopniu jaki sami uznają za odpowiedni.

 5. Unikamy sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi (przestrzegamy zakazu przynoszenia drogich gadżetów).

 6. Rodzice są na bieżąco informowani o przejawach agresji u dzieci w celu ustalenia wspólnych form zaradczych.

 7. Przedszkole stwarza rodzicom okazje do "stawania się lepszym rodzicem".
  • warsztaty plastyczne,
  • spotkania ze specjalistami,
  • zebrania grupowe z nauczycielkami,
  • dni pedagogiczne lub zajęcia otwarte,
  • biblioteka.
 8. Rodzice ponoszą konsekwencje za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkole.

 9. Rodzice ponoszą konsekwencje swoich decyzji dotyczących obecności dzieci w przedszkolu w tzw. długie weekendy.

 10. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka.

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło