Program wychowawczy przedszkola

 

Program Wychowawczy

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 136 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie przy ul. Mirtowej 2, prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (warsztaty plastyczne, muzyczne, warsztaty z udziałem rodziców).

 

Pracujemy w oparciu o programy własne nauczycielek dotyczące aktywności artystycznej, współpracy z rodzicami i promocji zdrowia.

 

Odbywają się tu różne działania według koncepcji promocji zdrowia. Należymy do sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie.

 

Chętne dzieci wprowadzane są też w świat pisma. Dzięki temu poznają litery i nabywają umiejętność wczesnego czytania.


Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda, rehabilitant).


Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, kształcenia zintegrowanego i muzyki. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą. Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dziecka, przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie z trudnościami i porażkami, ale należy również cieszyć się sukcesem.

 

 

 

Program Wychowawczy

 

Samorządowego Przedszkola nr 136


w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 35


w Krakowie, ul. Mirtowa 2

 

 

 

Zawarte w programie wychowawczym treści wychowania stanowią spójny system wybranych fundamentalnych wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi przez nas normami postępowania dla dziecka i dorosłego. Nam, społeczności wychowującej przedszkolaków oraz rodzicom, wydają się one ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.

 

I. WARTOŚĆ: KULTURA BYCIA


ZASADA: Bądź kulturalny

 

NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Używaj form grzecznościowych: „proszę", „dziękuję", „przepraszam".
 2. Stosuj zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo".
 3. Pamiętaj o witaniu się i żegnaniu - używaj wyrażeń: „dzień dobry",
  „do widzenia", „cześć".
 4. Mów komplementy.
 5. Prawidłowo posługuj się sztućcami.
 6. Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.


II. WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO

ZASADA: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw.
 2. Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenia, złe samopoczucie).
 3. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.
 4. Nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt.
 5. Pamiętaj swój adres zamieszkania.
 6. Pamiętaj o zasadach zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 7. Nie biegaj po przedszkolu.
 8. Nie popychaj kolegów.
 9. Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.
 10. Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich użytkowania.
 11. Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.
 12. Zachowaj ostrożność wobec nie znanych roślin.
 13. Zgłaszaj dorosłym uszkodzenia zabawek i sprzętu.
 14. Nie baw się lekarstwami, środkami chemicznymi, znalezionymi odpadkami (np. zbitym szkłem, brudnymi odpadkami).
 15. Nie baw się zapałkami.
 16. Nie baw się w miejscach niedozwolonych (np. w pobliżu ulic, na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych, na nie strzeżonych kąpieliskach).


III. WARTOŚĆ: ZDROWIE

ZASADA: Dbaj o swoje zdrowie i innych


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.
 2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj na świeżym powietrzu).
 3. Hartuj swój organizm.
 4. Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
 5. Zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki.
 6. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
 7. Myj zęby po posiłkach.
 8. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.
 9. Nie pij wody z kranu.


IV. WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ (WSPÓLNOCIE)

ZASADA: Kontroluj swoje zachowanie/Dbaj o miłą atmosferę w grupie


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Wyrażaj swoje emocje w sposób przez nas akceptowany.
 2. Zwróć się z problemem do nauczyciela.
 3. Nie obrażaj się.
 4. Nie bądź agresywny.
 5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.
 6. Pamiętaj o konsekwencjach swojego działania.
 7. Słuchaj co mówią inni.
 8. Pomagaj młodszym, słabszym, mniej sprawnym.
 9. Dziel się z innymi tym, co masz.


V. WARTOŚĆ: ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA

ZASADA: Dbaj o ład, porządek i estetykę otoczenia


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Po skończonej zabawie odkładaj zabawki, przybory na miejsce.
 2. Śmieci wyrzucaj do kosza.
 3. Prace plastyczne odkładaj do teczki.
 4. Dbaj o estetykę swojego wyglądu.
 5. Ubranie i buty pozostawiaj w szatni ułożone.
 6. Korzystaj z wycieraczki.
 7. Piasek z butów wytrzepuj do kosza.


VI. WARTOŚĆ: CUDZA WŁASNOŚĆ

ZASADA: Szanuj cudzą własność


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Jeśli chcesz wziąć do ręki, pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.
 2. Nie niszcz cudzej własności.
 3. Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.


VII. WARTOŚĆ: RODZINA

ZASADA: Szanuj swoją rodzinę


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Poznaj swoje nazwisko.
 2. Poznaj dokładny adres zamieszkania.
 3. Poznaj imiona członków swojej rodziny.
 4. Szanuj swoich rodziców i dziadków.
 5. Nawiązuj przyjacielskie i serdeczne stosunki z rodzeństwem, opiekuj się młodszymi.
 6. Bądź troskliwy w razie choroby domowników.
 7. Poznaj pracę zawodową swoich rodziców.
 8. Bądź samodzielny.
 9. Dbaj o swoje ubranie, zabawki, książki.
 10. Wykonuj stałe obowiązki.
 11. Wykonuj polecenia dorosłych.
 12. Bierz czynny udział w obchodach świąt rodzinnych (Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka...)


VIII. WARTOŚĆ: OJCZYZNA

ZASADA: Bądź dumny z faktu, że jesteś Polakiem


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Poczuj się Polakiem (mówisz po polsku, mieszkasz w Polsce).
 2. Poznaj i szanuj symbole narodowe: godło, barwy, hymn.
 3. Poznaj stolicę Polski.
 4. Poznaj piękno i bogactwo naszego kraju.
 5. Bierz udział w obchodach świąt ogólnopaństwowych.
 6. Poznaj pomniki polskiej historii (np. Wawel, Zamek Królewski).


IX. WARTOŚĆ: ŚRODOWISKO NATURALNE

ZASADA: Szanuj środowisko naturalne


NORMY POSTĘPOWANIA:


 1. Nie hałasuj w lesie.
 2. Nie śmieć.
 3. Nie niszcz grzybów trujących.
 4. Nie łam drzew.
 5. Nie depcz trawników.
 6. Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.
 7. Nie zrywaj roślin chronionych.
 8. Segreguj odpady.
 9. Oszczędzaj wodę.
 10. Oszczędzaj prąd.
 11. Oszczędzaj papier.

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło