Wizja i misja przedszkola

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA


Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka.


 

Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

 

Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…


W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Stwarzamy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym
  i społecznym.
 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie
  z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców) oraz aktywnie współpracujemy z Radą Rodziców.


OFERUJEMY DZIECIOM:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia.
 • Opiekę logopedyczną i psychologiczną.
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć oraz salę gimnastyczną.
 • Nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonych przez dzieci.
 • Obszerną literaturę dla dzieci.
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką.


W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORGANIZUJEMY:

 • Zajęcia bezpłatne:

- gimnastyka korekcyjna,

- religia,

- koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, odkrywczo-przyrodnicze.


 • Zajęcia płatne:

- taniec,

- język angielski,

- Akademia bezpiecznego upadania,

- Akademia piłki nożnej,

- „Małe smoki” – elementy taekwondo.


W ORGANIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO:

 • Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych:

- Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,

- Pedagogikę Zabawy Klanza,

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

- Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne,

- Metodę Kinezjologii Edukacyjnej,

- Metodę ruchowej twórczej ekspresji Rudolfa von Labana,

- Metodę wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak.

 • Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.
 • Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.
 • Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności
  i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.
 • Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.


PRACUJEMY W OPARCIU O:

 • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
 • Program wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola.
 • Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury”.
 • Programy własne opracowane przez naszych pedagogów: m.in. Program Promocji Zdrowia.
 • Tematyczne projekty edukacyjne.
 • Miesięczne plany pracy przygotowywane dla poszczególnych grup wiekowych przez nauczycielki.


ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania.
 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych.
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości.
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.


W NASZYM PRZEDSZKOLU DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ:

 • Poznawania i rozumienia siebie i świata.
 • Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.
 • Rozróżniania podstawowych wartości- dobra, miłości, przyjaźni.
 • Inicjowania zachowań proekologicznych.
 • Kreatywnego myślenia.
 • Nabywania umiejętności poprzez działanie.


ORGANIZUJEMY:

 • Wycieczki i warsztaty.
 • Teatrzyki na terenie przedszkola.
 • Konkursy.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Akcje dla zwierzaków oraz akcje proekologiczne.
 • Kiermasze świąteczne.
 • Uroczystości i imprezy rodzinne.
 • Dni otwarte dla nowych przedszkolaków.
 • Spotkania ze Strażą Miejską.


 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole a w nim wychowankowie i pracownicy współpracujący ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. Z własnym programem, z bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną o wysokim poziomie wykształcenia, stosującą nowoczesne metody wychowania i nauczania, sprzyjające wspieraniu rozwoju dziecka osiągającego dojrzałość emocjonalną, intelektualną oraz rozbudzoną aktywność twórczą.

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło