Nasza oferta

OFERTA EDUKACYJNA:

 • Indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • Nauka dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki).
 • Zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów (koła przedmiotowe, sportowe, ogólnorozwojowe).
 • Organizacja wyjazdów i wycieczek nie tylko naukowych.


ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowaną, dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.
 • Opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i dydaktyczną (dla najlepszych i wymagających pomocy).
 • bezpieczeństwo uczniom powierzonym naszej opiece (stała współpraca z Policją i Strażą Miejską).
 • Wspaniałe warunki atrakcyjnego i aktywnego uczenia się.
 • Systematyczny kontakt z rodzicami i przepływ informacji.
 • Estetyczny wyglad pomieszczeń, w których przebywają uczniowie.
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.
 • Dobre przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, rodzinie,środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.


SZCZYCIMY SIĘ:

 • Dobrymi, bezpiecznymi i przyjaznymi warunkami do nauki.
 • Różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertą edukacyjną.
 • Jesteśmy szkołą ćwiczeń Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Usytuowaniem budynku z dala od wielkomiejskich wpływów.


BAZA SZKOŁY:

 • Pracownie przedmiotowe
 • Dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu
 • Dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne oraz siłownia
 • Boisko sportowe
 • Biblioteka szkolna
 • Świetlica
 • Gabinet lekarski
 • Kuchnia oraz stołówka
 • Monitoring całodobowy (16 kamer)


DYSPONUJĄC TAK WSPANIAŁYMI WARUNKAMI STWARZAMY MOŻLIWOŚCI:

 • zdobywania wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie (nowatorskie aktywne metody nauczania, nowoczesne rozwiązania);
 • prezentowania siebie na forum szkoły i poza nią (konkursy przedmiotowe, wydawanie czasopisma);
 • rozwijania i poszerzania zainteresowań (koła przedmiotowe i koła zainteresowań);
 • działania w organizacjach i organach szkoły (samorząd uczniowski);
 • współdecydowania o sprawach i decyzjach zapadających w szkole;
 • wypoczynku śródrocznego pod opieką nauczycieli (z możliwością dofinansowania najbardziej potrzebującym).
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło