Samorząd UczniowskiSAMORZĄD UCZNIOWSKI


ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 35 W KRAKOWIE

im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność . Dlatego na terenie naszej placówki działa Samorząd Uczniowski.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Prezentowany program jest zgodny ze statusem szkoły i dostosowany do oczekiwań młodzieży, nauczycieli i wychowawców.

Celem tego programu jest aktywizacja i uspołecznianie wychowanków oraz wdrażanie ich do samodzielności .


CELE OGÓLNE


1. Rozwijanie samorządności

2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych

3. Upowszechnianie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia

4. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału

5. Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych

6. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy

7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia

8. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób

 


OBSZARY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 


DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA


1. Poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach

- Statut szkoły

- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

- Program Wychowawczy Szkoły

- Regulamin Samorządu Uczniowskiego

- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

- Konwencja Praw Dziecka

2. Współpraca z dyrekcją i Rada Pedagogiczną

3. Rozwijanie samorządności

- Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- Wybór do Rady Samorządu Uczniowskiego

- Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- Wprowadzenie zmian w regulaminie Samorządu Uczniowskiego

- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowującej

4. Diagnozowanie potrzeb:

- Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dla wychowanka na temat pracy Samorządu Uczniowskiego

- Przeprowadzanie wywiadów i rozmów z uczniami szkołyDZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA


1. Organizowanie imprez okolicznościowych

- Dzień Chłopaka

- Andrzejki

- Zabawa karnawałowa

- Walentynki

- Dyskoteki szkolne

2. Propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej

3. Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego

Oprawa uroczystych akademii


ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH


1. Organizowanie konkursów

2. Współpraca ze szkolną gazetką

3. Prowadzenie gazetki ściennej i kroniki  Samorządu Uczniowskiego

4. Opieka nad młodszymi wychowankami podczas:

- Balu karnawałowego

- Dnia DzieckaSkład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 


Przewodniczący – Alicja Durlak


Zastępca Przewodniczącego – Joanna Czort

 

 

Członkowie:


Amelia Calik, Julia Czort, Aleksandra Guzik, Karolina Krysik, Sylwia Michałek, Nikola Modelska, Patrycja Pasek, Natalia Tkaczewska, Szymon Bruzda, Kamil Kaczmarczyk oraz wszystkie rójki klasowe gimnazjum oraz klas VI szkoły podstawowej.

Poczet sztandarowy szkoły


Julia Mrowca

Aleksandra Przetocka

Arkadiusz Siupik

 

 


Opiekun: mgr Tadeusz Luber

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło