Rada Rodziców

 

 

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 35
W KRAKOWIE
IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA


Kim jesteśmy?


RADA RODZICÓW (KOMITET RODZICIELSKI) to organizacja rodziców działająca w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.


Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.


Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;

3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;

4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;

5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;

7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;

8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej,
a także władz nadzorujących szkołę.SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2017/2018

 


Przewodniczący: Iwona Rajca


Wiceprzewodniczący: Elżbieta Kocoń


Skarbnik: Andrzej Jałocha


Członkowie zarządu:

Sylwia Durlak

Izabela Bielak

Adam Ochirko


 

 


WPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW:


<<SZCZEGÓŁY>>

 

 

 

Kontakt ogólny do RADY RODZICÓW: zso35.rada.rodzicow@gmail.com

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło