Biblioteka

 

BIBLIOTEKA W ZSO NR 35

książka

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30

środa, piątek: 7:30 – 15:00.


PRACOWNICY BIBLIOTEKI:

 • mgr Teresa Basza - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
 • mgr Tadeusz Luber - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz


REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz innym pracownikom szkoły,

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:

 • wypożyczając do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe)
 • czytając lub przeglądając w czytelni słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy, czasopisma)

3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (od klasy czwartej – trzy) na okres 1 miesiąca (lektury 14 dni),

4. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza, wartością odpowiadającą cenie aktualnej książki zagubionej lub zniszczonej.

5. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.

6. Książki należy szanować i nie niszczyć.

7. W bibliotece i czytelni uczeń zobowiązany jest zachować ciszę.

 


KSIĘGOZBIÓR


Księgozbiór biblioteczny potwierdzony zapisami w Księgach inwentarzowych towarzyszy Szkole Podstawowej nr 135 od 1949 roku. Do tej pory zachowało się kilka pozycji z tamtych lat. Obecnie kilka razy w roku biblioteka wzbogacana jest nowymi pozycjami pojawiającymi się na rynku wydawniczym. Systematycznie wymieniane są książki często używane na nowe, szczególnie dotyczy to lektur szkolnych.


Biblioteka dysponuje jednym pomieszczeniem podzielonym na wypożyczalnię oraz czytelnię z dużym stołem do dyspozycji nauczycieli i uczniów.


Księgozbiór liczy 7415 woluminów (stan: październik 2014) i podzielony jest według potrzeb placówki:

 • literatura dla dzieci i młodzieży,
 • literatura piękna,
 • psychologia, pedagogika i dydaktyka,
 • książki popularnonaukowe z różnych dziedzin,
 • przewodniki, atlasy, mapy
 • słowniki i encyklopedie.


BIBLIOTEKA - PRACA SZKOŁY


Pracownicy biblioteki biorą czynny udział w życiu całego zespołu (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) poprzez:

 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • pomoc w organizacji imprez okolicznościowych
  i dokumentowanie ich,
 • redagowanie gazetki szkolnej i tekstów na stronę internetową,
 • współpracę ze świetlicą ( przekazywanie zbiorów, organizacja konkursów, pomoc w opiece)
 • przygotowywanie i udostępnianie materiałów piśmienniczych i audiowizualnych
 • pracę z uczniem zdolnym (pomoc w przygotowaniu się do zajęć i konkursów,
 • pracę z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje)
 • prowadzenie zajęć dodatkowych typu: koło czytelnicze, zespół muzyczny
 • organizowanie konkursów, akcji, spotkań czytelniczych (okresowo, według potrzeb).

 

książki

 

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło