Zamówienia publiczne - komunikaty

 

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń przez ZSO 35 w Krakowie.


<<WIĘCEJ>>


_______________________________________________________________


Ogłoszenie


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 zaprasza do składania ofert na dobudowę szybu windowego do budynku ZSO 35 w Krakowie u. Mirtowa 2. Termin składania ofert – do 20 sierpnia 2014r. do godz. 1100.


<<WIĘCEJ>>


Kraków, dnia 08 sierpnia 2014r.


_______________________________________________________________


Informacja

o rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego dobudowę szybu windowego

do budynku ZSO 35 w Krakowie ul. Mirtowa 2.


W dniu 05 sierpnia zaproszono firmy do złożenia oferty na dobudowę szybu windowego do budynku ZSO 35 w Krakowie u. Mirtowa 2. Do czasu wskazanym w zaproszeniu wpłynęły dwie oferty:

1. Krakdźwig Sp. Z o. o., 31 – 223 Kraków, ul. Pachońskiego 8. – 83 423, 76 zł.

2. Zakład Elektromechaniki dźwigowej OLLIFT, 31 – 514 Kraków, ul. Prażmowskiego 39. – 97 260, 19 zł.

Obie oferty spełniają warunki Zamawiającego. Do wykonania szybu windowego do budynku ZSO 35 w Krakowie u. Mirtowa 2. Wybrano ofertę nr 1. Krakdźwig Sp. z o. o., 31 – 223 Kraków, ul. Pachońskiego 8.

Umowa z wykonawcą, firmą Krakdźwig Sp. z o. o., podpisana zostanie w dniu 28 sierpnia 2014r. w siedzibie Zamawiającego. Prosimy o przybycie uprawnionego pracownika na godz. 900.


Kraków, dnia 20 sierpnia 2014r.

 

 

_______________________________________________________________


Z powodu niewystarczających środków w budżecie w stosunku do złożonej oferty, postępowanie dotyczące budowy szybu windowego do budynku ZSO 35 w Krakowie zostało unieważnione.


 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło