Ogłoszenia i komunikaty

 

Od 1 września 2014 r. wydawana jest nowa Krakowska Karta Rodzinna dla rodzin z trójką dzieci, a nie jak do tej pory z czwórką, która umożliwia korzystanie z szeregu ulg i zniżek za równo w jednostkach miejskich jak i prywatnych.

Wydawaniem kart i obsługą wniosków zajmuje się Wydział Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18.

Każdy członek rodziny dostaje imienną kartę, ważną przez rok od daty wydania.

 


 


Dyżury PSYCHOLOGA Pani mgr Agnieszki Fabian odbywają się w naszej placówce w trakcie trwania zebrań z rodzicami w godz. od 17.00 do 19.00.

 

Dyżury LOGOPEDY Pani mgr Doroty Zemły odbywają się w Samorządowym Przedszkolu nr 136 w IV poniedziałek miesiąca w godz. od 9.00 do 12.00.

 

 


 

Dofinansowanie posiłków w szkole


Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, mogą zgłaszać się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od stycznia 2014 roku pomoc jest przyznawana w ramach programu osłonowego, przyjętego uchwałą nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 r., dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania przyjętego w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Według  przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 912 zł. (czyli 200 % kryterium dochodowego).

W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 912 zł lecz nie przekracza 1140 zł. na osobę w rodzinie (czyli jest wyższy niż 200% oraz niższy niż 250% kryterium dochodowego) posiłek jest dofinansowany w 50 %.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

W szczególnych przypadkach możliwe jest finansowanie posiłków dla dzieci i uczniów na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej.


Gdzie się zgłaszać?

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Filia nr 3 (dla mieszkańców Dzielnic IX, X i XIII)

ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel.: 12 257 00 07, 12 257 00 74

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątnikach Górnych

(dla mieszkańców gminy Świątniki Górne) ul. Krakowska 2 tel. 12  270 42 26

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło