Komunikat

 

Dyrektor Zespołu informuje, iż w związku z remontem boiska szkolnego i położeniem nowej nawierzchni, boisko szkolne nie będzie udostępniane w celach postojowych.
Bardzo prosimy o pozostawianie aut poza terenem szkoły.


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1 września 2014 r. (poniedziałek)


GIMNAZJUM nr 26 - godz. 8.30


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 135 - godz. 9.30


OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY!

 

BARDZO PROSIMY CHÓRZYSTÓW O PRZYBYCIE NA GODZ. 8.20.

 

 

 

Zebranie rodziców ucz. kl. I G

 

 

Serdecznie zaprszamy rodziców uczniów zapisanych do I kl. G na rok szkolny 2014/20145na zebranie.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Zebranie rodziców dzieci z przedszkola

 

 

Serdecznie zaprszamy rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola nr 136 na rok szkolny 2014/2015 na zebranie.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Komunikat

 

 

UWAGA!

 


INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ


DECYZJĘ ODNOŚNIE ZAKUPU MUNDURU PODEJMĄ RODZICE, WSPÓLNIE Z WYCHOWAWCĄ, NA ZEBRANIU WE WRZEŚNIU.

ORIENTACYJNY KOSZT UMUNDUROWANIA TO 150 - 200 ZŁ.

 

Kancelaria szkoły

 

 

UWAGA!


KANCELARIA SZKOŁY W OKRESIE WAKACYJNYM BĘDZIE CZYNNA:


WTORKI I CZWARTKI OD 8.00-13.00


(lub w terminie ustalonym wcześniej telefonicznie)


SPRAWY UCZNIOWSKIE W OKRESIE WAKACJI BĘDĄ ZAŁATWIANE
W TERMINIE OD 1.07-31.07.2014r

(4.08-25.08 PRZERWA URLOPOWA)

 

 

 

 

 

Podręczniki

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZSO 35 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

świadectwo

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014


CZWARTEK 26.06.2014 r.


GODZ. 8.30 – NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE


GODZ. 10.00 – KLASY 4, 5 SP i I, II G


PIATĘK 27.06.2014 r.

GODZ. 9.30 – KLASY 6 SP i III G
ROZDANIE ŚWIADECTW


PIĄTEK 27.06.2014 r.


GODZ. 7.30 - KLASY 1, 2, 3, 4, 5 SP


GODZ.11.30 - KLASY 6 SP i I, II, III G


 

 

Fizyka w szkole i nie tylko

 

„Eksperyment łańcuchowy”- edycja 2013/2014


Konkurs „Eksperyment łańcuchowy”- organizowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się 31 maja 2014r. w Hali T.S. Wisła przy ul. Reymonta 22. Zespól Szkół Ogólnokształcących reprezentowały trzy grupy uczniów, które skonstruowały urządzenie transportujące kulkę:

  • urządzenie „Cyrk” - Krzywicka Natalia i Wojakiewicz Patrycja z klasy IIIC,
  • urządzenie „Turbina wodna” – Polańska Katarzyna z klasy IIA,
  • urządzenie „Wesołe Miasteczko” – Czort Wiktoria i Sołtys Maria z klasy IA.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy uczestnictwa. Nowe pomysły uczestników momentami zadziwiały nawet komisję.


pokaz pokaz

 

pokaz


Wewnątrzszkolny Konkurs Fizyczny


W pierwszym tygodniu czerwca 2014 r. przeprowadzono I etap Wewnątrzszkolnego Konkurs Fizycznego, w którym uczestniczyło 187 uczniów. W drugim etapie konkursu wzięły udział 3 najlepsze osoby z każdej klasy. Spośród uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich najlepsze wyniki uzyskali:

 

konkurs


KLASA I

1. Maja Wielgosz

2. Magdalena Czyżowska

3. Natalia Donhefner


KLASA II

1. Anna Kozioł

2. Katarzyna Trojanowska

3. Patrycja Mądry


KLASA III

1. Seweryn Patrycja

2. Magdalena Guzik

3. Adrian Baran i Magdalena Dychus


Zwycięzcom gratulujemy!Fizyka dla Smyka


Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej, uczęszczający na świetlicę szkolną uczestniczą w zajęciach z zakresu fizyki, mających na celu pobudzenie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi oraz zrozumieniem i wyjaśnieniem zjawisk fizycznych. Dotychczas zrealizowano następujące zagadnienia: magnetyzm, rezonans mechaniczny (konstruowanie wahadeł), akustyka, optyka (peryskop, soczewki i pryzmaty), maszyny proste (tarowanie wagi) elektrostatyka (konstruowanie elektroskopu, elektryzowanie ciał).

Organizator: Kinga Wierzbicka

 

 

 

świetlica świetlica

 

 

świetlica

 

 

Piknik

 

piknik

 

 

 

Wyprawka szkolna 2014

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.Ważne !!!

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie: słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.Ważne !!!

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.


Biorąc pod uwagę przewidywany termin przyjęcia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (do dnia 10 lipca 2014r.) przedkładanie list uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ww programu planowane jest w pierwszym tygodniu września.

 

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło