Projekt ...

W I semestrze klasa II A gimnazjum pod opieką wychowawczyni, nauczycielki matematyki pani Urszuli Włodarczyk wzięła udział w projekcie skierowanym do młodzieży województwa małopolskiego pt. Sekrety Krakowskiej Almarii - ciekawie i kreatywnie o pieniądzach, bankach, finansach i przedsiębiorczości. Projekt ten został zorganizowany przez Akademię Żakowską i Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości, pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i był realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym założeniem projektu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania bankowości w Krakowie na przestrzeni wieków. Ponadto projekt zakładał; pobudzenie postaw przedsiębiorczych i rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zdolności logicznego myślenia i zapobieganie wykluczeniu finansowemu.

Projekt realizowany był w trzech etapach.

I etap to mini warsztaty na ekspozycji numizmatycznej w Muzeum E. Hutten-Czapskiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, umożliwiające zapoznanie się z eksponatami oraz utrwalenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu matematyki i historii oraz wycieczka po Starym Mieście śladami dawnych bankierów i banków.

 

projekt bankowyprojekt bankowy

 

II etap odbył się w WSZiB i były to aktywne zajęcia obejmujące podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów oraz wyrabianie właściwych postaw w zakresie gospodarowania pieniędzmi – oszczędzanie i wydawanie.

 

projekt bankowyprojekt bankowy

 

III etap polegał na przygotowaniu przez grupy uczniów posterów na temat związany z projektem. 14 grudnia odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt i na której odbyło się wręczanie nagród za najlepszy poster. Dwa zespoły uczniów z klasy II A, otrzymały równorzędne trzecie miejsce i zostały nagrodzone. Ponadto każdy uczeń otrzymał certyfikat udziały w projekcie.

 

projekt bankowy projekt bankowy projekt bankowy

Kadra dnia luty 12 2017 17:47:08 · Drukuj

Hej kolęda, kolęda ...

 

 

http://zelczyna.pl

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 35 w Krakowie, ul. Mirtowa 2 serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na wspólne kolędowanie, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 18.00, w budynku szkoły.


 

 

Zebranie rodziców uczniów SP i G

 

 

Serdecznie zaprszamy wszystkich rodziców dzieci uczących się w szkole podstawowej oraz w gimnazjum na zebranie w dniu 25 stycznia 2017 r.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

20 Świąteczna Zbiórka Żywności

 

 

Gimnazjum nr 26 od wielu lat aktywnie współpracuje z Bankiem Żywności. Nasza młodzież bierze udział w akcjach zbiórki żywności, które są prowadzone przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Zebrane produkty trafiają do organizacji, które zajmują się codzienna opieką najuboższym, są to m. in: jadłodajnie, noclegownie dla bezdomnych, świetlice dla dzieci, hospicja, stowarzyszenia dla najuboższych. W tym roku w Świątecznej Zbiórce Żywności wzięło udział 43 wolontariuszy z naszej szkoły. Akcja była przeprowadzona 25, 26, 27 listopada 2017r., w Krakowie zebrano ponad 35 ton żywności.

Dziękujemy

 

 

Zbiórka żywności

 

 

 

 

Świąteczne paczki

 

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro które dajemy, zatacza koło i powraca do nas.”            Flora Edwards


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia cała społeczność (uczniowie i nauczyciele) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie zorganizowała zbiórkę żywności dla naszych uczniów i uczennic. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych osób. Pamiętamy słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

 

 

świąteczne paczki

 

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 

 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

http://pisz.wm.pl

 

 

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Ubiegać się o pomoc w programie mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach pomocy studenci studiów wyższych i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programu zamieszczone na stronie PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/studenci


Dla Beneficjentów Programu corocznie zostaje opracowana przez Realizatora tj. MOPS w Krakowie Procedura nr 51 zawierająca druk wniosku o pomoc i wszelkie informacje dotyczące dofinansowania. Wnioski o pomoc należy składać w wyznaczonych przez PFRON terminach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka pod adresem http://www.mops.krakow.pl/formy-pomocy oraz w siedzibie Realizatora ul. Józefińska 14.


W przypadku kontynuowania nauki w ramach wykształcenia na poziomie wyższym, zapraszamy niepełnosprawnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Aktywny Samorząd.”

 

 

 

 

 

Kiermasz świąteczny

 

 

 

 

kiermasz świąteczny

 

 

 

 

Warsztaty świąteczne

 

 

 

 

warsztaty świąteczne

 

 

 

 

Mikołajkowy turniej tenisa

 

 

„VI Mikołajowy turniej tenisa stołowego 2016”

Strażnicy Sekcji Profilaktyki Oddziału IV Podgórze, wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego Gimnazjum nr 26, przeprowadzili w dniu 9 grudnia 2016 roku „VI Mikołajowy turniej tenisa stołowego” dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Rozgrywki przeprowadzono w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, przy ul. Mirtowej 2. Sędziami głównymi zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego panowie: Robert Barnaś i Janusz Głowacz.

W sportowych zmaganiach wzięło udział 32 zawodników z następujących szkół:

· Gimnazjum nr 4, Rynek Kleparski,

· Gimnazjum nr 26, ul. Mirtowa,

· Gimnazjum nr 27, ul. Malborska,

· Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka,

· Gimnazjum nr 30, ul. Telimeny,

· Gimnazjum Jezuitów „Kostka”, ul. Spółdzielców.


Rozgrywki przeprowadzono w kategorii dziewcząt i chłopców.


Zwycięzcami turnieju w kategorii dziewcząt są:

1. Karolina Mazela – Gimnazjum nr 4,

2. Oliwia Stanek – Gimnazjum nr 28,

3. Julia Wtorek – Gimnazjum nr 28.


W kategorii chłopców zwycięzcami są:

1. Hubert Chyrc – Gimnazjum nr 4,

2. Łukasz Wojdak – Gimnazjum nr 4,

3. Miłosz Wójcik – Gimnazjum Jezuitów „Kostka”.


Zwieńczeniem turnieju było wręczanie nagród i dyplomów ufundowanych przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Nagrody wręczali: Pan Mariusz Wagiel - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 i Andrzej Knapik Z-ca Naczelnika Oddziału IV Podgórze.

 

 

 

turniej tenisa turniej tenisa

 

turniej tenisa

 

turniej tenisa turniej tenisa

 

 

 

Warsztaty z policją

 

 

W dniu 23 listopada 2016 roku pan Dyrektor zaprosił do szkoły policjantów Komendy Miejskiej w Krakowie oraz rodziców naszych uczniów. Tematem spotkania było szkolenie związane z problemem cyberprzemocy - dla rodziców ze Szkoły Podstawowej. Rodzice uczniów z gimnazjum uzyskali informacje na temat dopalaczy i narkotyków.

Spotkanie odbyło się w celach prewencyjnych, aby zwrócić większą uwagę rodziców na problem zażywania środków odurzających przez młodzież oraz uświadomić, jak łatwo popełnić przestępstwo, niewłaściwie korzystając z internetu.

 

 

 

warsztaty z KMP warsztaty z KMP

 

 

 

Konkurs

 

 

Serdecznie zaprszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie literacko plastycznym "FASCYNUJĄCY  ŚWIAT  JULIUSZA  VERNE'A".


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło