WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!


W dniu 28.10.2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą w czasie, której uczniowie promowali siebie poprzez plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Do Rady Samorządu Uczniowskiego kandydowało 5 uczniów z klas gimnazjalnych. Głosować na swych kandydatów mogli wszyscy uczniowie od kl. IV SP do kl. III G. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.


W wyniku wyborów na rok szkolny 2014/2015 powołano Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Przewodniczący - Paulina Pasek

Zastępca - Przemysław Rajca

Sekretarz - Julia Kostrz


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!.

 

 

Wizyta Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w naszej szkole

 

Dnia 27 października 2014 r. gościliśmy w progach naszej szkoły Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego, który dokonywał wizytacji parafii we Wróblowicach. Podczas spotkania z całą społecznością szkolną dostojny Gość opowiedział m.in. o swojej wieloletniej znajomości i przyjaźni z Patronem naszej szkoły – ks. prof. Józefem Tischnerem, zwracając szczególną uwagę na jego ogromny dorobek intelektualny i patriotyzm, a jednocześnie prostotę i wspaniałe poczucie humoru. Wieloletni współpracownik i przyjaciel Karola Wojtyły rozmawiał z nauczycielami i młodzieżą, wysłuchał Hymnu Szkół Tischnerowskich, odwiedził przedszkole i dokonał pamiątkowego wpisu w Kronice Szkoły.

 

 

Ślubowanie klas I SP


"Uczniowie klasy pierwszej uroczyście ślubują…”


 

W dniu 13 października 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Akademię uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Rodzice, uczniowie klas drugich i trzecich, a także przedszkolaki.


Część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klasy 1a i 1b. Świętowanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.


 

 

.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Doroty Wargali

Wicedyrektora i nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
Pani Dorota była współzałożycielką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35
w Krakowie,
w którym pełniła funkcję wicedyrektora, pedagoga szkolnego i nauczyciela.

Była wybitnym pedagogiem w dziedzinie pedagogiki, psychologii oraz problematyki rodziny i środowisk lokalnych.

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za działalność pedagogiczną i społeczną.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W Zmarłej tracimy zasłużonego nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i dobrego człowieka.
Pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności szkolnej.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie Zmarłej
składają:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
oraz cała społeczność szkolna
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.

 

 

Komunikat

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dot. ubezpieczenia dzieci i młodzieży tut. szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków, Dyrektor ZSO 35 w Krakowie informuje:


1. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców;

2. Szkoła zawarła umowę z TU „Allianz” na ubezpieczenie dzieci i młodzieży z zachowaniem postulatu dobrowolności, o którym mowa w pkt. 1;

3. Wizyty osób na zebraniach klasowych, agitujące do skorzystania z innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, odbywały się bez zgody i wiedzy dyrektora placówki. Rodzice, którzy skorzystają z tej oferty, wszelkie sprawy dot. obsługi tego ubezpieczenia załatwiają samodzielnie;

4. W sprawach spornych, dotyczących obsługi ubezpieczenia oraz roszczeń z tyt. likwidacji szkody innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego niż tego z którym zawarto umowę (pkt. 2), Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest stroną w sprawie.


z poważaniem

/ --- /

Mariusz Wagiel

 

 

Zebranie rodziców uczniów G 26

 

 

Serdecznie zaprszamy wszystkich rodziców młodzieży  uczącej się w gimnazjum na zebranie w dniu 17 września 2014 r.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Zebranie rodziców uczniów SP 135

 

 

Serdecznie zaprszamy wszystkich rodziców dzieci uczących się w szkole podstawowej na zebranie w dniu 16 września 2014 r.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Komunikat

 

Dyrektor Zespołu informuje, iż w związku z remontem boiska szkolnego i położeniem nowej nawierzchni, boisko szkolne nie będzie udostępniane w celach postojowych.
Bardzo prosimy o pozostawianie aut poza terenem szkoły.


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1 września 2014 r. (poniedziałek)


GIMNAZJUM nr 26 - godz. 8.30


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 135 - godz. 9.30


OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY!

 

BARDZO PROSIMY CHÓRZYSTÓW O PRZYBYCIE NA GODZ. 8.20.

 

 

 

Zebranie rodziców ucz. kl. I G

 

 

Serdecznie zaprszamy rodziców uczniów zapisanych do I kl. G na rok szkolny 2014/2014 na zebranie.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Zebranie rodziców dzieci z przedszkola

 

 

Serdecznie zaprszamy rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola nr 136 na rok szkolny 2014/2015 na zebranie.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło