.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Doroty Wargali

Wicedyrektora i nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.
Pani Dorota była współzałożycielką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35
w Krakowie,
w którym pełniła funkcję wicedyrektora, pedagoga szkolnego i nauczyciela.

Była wybitnym pedagogiem w dziedzinie pedagogiki, psychologii oraz problematyki rodziny i środowisk lokalnych.

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana za działalność pedagogiczną i społeczną.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W Zmarłej tracimy zasłużonego nauczyciela, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i dobrego człowieka.
Pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności szkolnej.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie Zmarłej
składają:

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
oraz cała społeczność szkolna
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.

 

 

Komunikat

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dot. ubezpieczenia dzieci i młodzieży tut. szkoły od następstw nieszczęśliwych wypadków, Dyrektor ZSO 35 w Krakowie informuje:


1. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców;

2. Szkoła zawarła umowę z TU „Allianz” na ubezpieczenie dzieci i młodzieży z zachowaniem postulatu dobrowolności, o którym mowa w pkt. 1;

3. Wizyty osób na zebraniach klasowych, agitujące do skorzystania z innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, odbywały się bez zgody i wiedzy dyrektora placówki. Rodzice, którzy skorzystają z tej oferty, wszelkie sprawy dot. obsługi tego ubezpieczenia załatwiają samodzielnie;

4. W sprawach spornych, dotyczących obsługi ubezpieczenia oraz roszczeń z tyt. likwidacji szkody innego Towarzystwa Ubezpieczeniowego niż tego z którym zawarto umowę (pkt. 2), Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest stroną w sprawie.


z poważaniem

/ --- /

Mariusz Wagiel

 

 

Zebranie rodziców uczniów G 26

 

 

Serdecznie zaprszamy wszystkich rodziców młodzieży  uczącej się w gimnazjum na zebranie w dniu 17 września 2014 r.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Zebranie rodziców uczniów SP 135

 

 

Serdecznie zaprszamy wszystkich rodziców dzieci uczących się w szkole podstawowej na zebranie w dniu 16 września 2014 r.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Komunikat

 

Dyrektor Zespołu informuje, iż w związku z remontem boiska szkolnego i położeniem nowej nawierzchni, boisko szkolne nie będzie udostępniane w celach postojowych.
Bardzo prosimy o pozostawianie aut poza terenem szkoły.


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1 września 2014 r. (poniedziałek)


GIMNAZJUM nr 26 - godz. 8.30


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 135 - godz. 9.30


OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY!

 

BARDZO PROSIMY CHÓRZYSTÓW O PRZYBYCIE NA GODZ. 8.20.

 

 

 

Zebranie rodziców ucz. kl. I G

 

 

Serdecznie zaprszamy rodziców uczniów zapisanych do I kl. G na rok szkolny 2014/2014 na zebranie.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Zebranie rodziców dzieci z przedszkola

 

 

Serdecznie zaprszamy rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola nr 136 na rok szkolny 2014/2015 na zebranie.


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Komunikat

 

 

UWAGA!

 


INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ


DECYZJĘ ODNOŚNIE ZAKUPU MUNDURU PODEJMĄ RODZICE, WSPÓLNIE Z WYCHOWAWCĄ, NA ZEBRANIU WE WRZEŚNIU.

ORIENTACYJNY KOSZT UMUNDUROWANIA TO 150 - 200 ZŁ.

 

Kancelaria szkoły

 

 

UWAGA!


KANCELARIA SZKOŁY W OKRESIE WAKACYJNYM BĘDZIE CZYNNA:


WTORKI I CZWARTKI OD 8.00-13.00


(lub w terminie ustalonym wcześniej telefonicznie)


SPRAWY UCZNIOWSKIE W OKRESIE WAKACJI BĘDĄ ZAŁATWIANE
W TERMINIE OD 1.07-31.07.2014r

(4.08-25.08 PRZERWA URLOPOWA)

 

 

 

 

 

Podręczniki

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZSO 35 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 


<<SZCZEGÓŁY>>

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło